den-led-ong-bo-tmd-10w-b1021-h1021-g1021

Đèn Led Ống Bơ TMD 10W ( B1021 - H1021 - G1021 )

Model: B1021 - H1021 - G1021
Công suất: 10 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá niêm yết: 450.000 VNĐ
den-led-ong-bo-5w-tmd-b521-h521-g521

Đèn Led Ống Bơ 5W TMD ( B521 - H521 - G521 )

Model: B521 - H521 - G521
Công suất: 5 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá niêm yết: 360.000 VNĐ
Sale -30%
den-led-ong-bo-9w-tmd-b920-h920

Đèn Led Ống Bơ 9W TMD ( B920 - H920 )

Model: B920 - H920
Công suất: 9 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá khuyến mãi: 245.000 VNĐ
Giá niêm yết: 350.000 VNĐ
Sale -20%
den-led-ong-bo-7w-tmd-b702-h702

Đèn Led Ống Bơ 7W TMD ( B702 - H702 )

Model: TMD ( B702 - H702 )
Công suất: 7 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá khuyến mãi: 180.000 VNĐ
Giá niêm yết: 225.000 VNĐ
den-led-ong-bo-3w-tmd-b321-h321-g321

Đèn Led Ống Bơ 3W TMD ( B321 - H321 - G321 )

Model: B321 - H321 - G321
Công suất: 3 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá niêm yết: 225.000 VNĐ

Đèn Led Ống Bơ