den-led-am-tran-mat-vuong-gx-f301

Đèn Led Âm Trần Mặt Vuông GX-F301

Model: GX-F301
Công suất: 3 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá niêm yết: 240.000 VNĐ
Sale -40%
den-led-am-tran-sieu-mong-4w-mb-f401

Đèn LED âm trần siêu mỏng 4W MB-F401

Model: MB-F401
Công suất: 4 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá khuyến mãi: 72.000 VNĐ
Giá niêm yết: 120.000 VNĐ
Sale -10%
den-led-am-tran-mat-vuong-thd-f501

Đèn Led Âm Trần Mặt Vuông THD-F501

Model: THD-F501
Công suất: 5 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá khuyến mãi: 166.500 VNĐ
Giá niêm yết: 185.000 VNĐ
den-led-am-tran-mat-vuong-gx-f501

Đèn Led Âm Trần Mặt Vuông GX-F501

Model: GX-F501
Công suất: 5 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá niêm yết: 283.000 VNĐ
den-led-am-tran-sieu-mong-6w-mb-f601

Đèn LED âm trần siêu mỏng 6W MB-F601

Model: MB-F601
Công suất: 6 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá niêm yết: 145.000 VNĐ
den-led-am-tran-phang-gx-lighting-sq-110a

Đèn Led Âm Trần Phẳng GX Lighting SQ-110A

Model: SQ110A
Công suất: 6 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá niêm yết: 300.000 VNĐ
Sale -30%
den-led-am-tran-mat-vuong-thd-2f701

Đèn Led Âm Trần Mặt Vuông THD-2F701

Model: 2F-701
Công suất: 7 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 24 tháng
Giá khuyến mãi: 374.500 VNĐ
Giá niêm yết: 535.000 VNĐ
Sale -10%
den-led-am-tran-mat-vuong-thd-f701

Đèn Led Âm Trần Mặt Vuông THD-F701

Model: THD-F701
Công suất: 7 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá khuyến mãi: 202.500 VNĐ
Giá niêm yết: 225.000 VNĐ
den-led-am-tran-sieu-mong-9w-mb-f901

Đèn LED âm trần siêu mỏng 9W MB-F901

Model: MB-F901
Công suất: 9 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá niêm yết: 192.000 VNĐ
Sale -30%
den-led-am-tran-mat-vuong-thd-2f501

Đèn Led Âm Trần Mặt Vuông THD-2F501

Model: THD-2F501
Công suất: 10 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá khuyến mãi: 252.000 VNĐ
Giá niêm yết: 360.000 VNĐ
den-led-am-tran-mat-vuong-gx-2f501

Đèn Led Âm Trần Mặt Vuông GX-2F501

Model: GX-2F501
Công suất: 10 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá niêm yết: 465.000 VNĐ
Sale -35%
den-led-am-tran-sieu-mong-12w-mb-f1201

Đèn LED âm trần siêu mỏng 12W MB-F1201

Model: MB-F1201
Công suất: 12 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá khuyến mãi: 148.200 VNĐ
Giá niêm yết: 228.000 VNĐ
den-led-am-tran-phang-gx-lighting-sq-155a

Đèn Led Âm Trần Phẳng GX Lighting SQ-155A

Model: SQ155A
Công suất: 12 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá niêm yết: 450.000 VNĐ
den-led-am-tran-mat-vuong-gx-2f701

Đèn Led Âm Trần Mặt Vuông GX-2F701

Model: GX-2F701
Công suất: 14 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá niêm yết: 400.000 VNĐ
den-led-am-tran-sieu-mong-15w-mb-f1501

Đèn LED âm trần siêu mỏng 15W MB-F1501

Model: MB-F1501
Công suất: 15 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá niêm yết: 276.000 VNĐ
den-led-am-tran-mat-vuong-dd-f1502

Đèn Led Âm Trần Mặt Vuông DD-F1502

Model: DD-F1502
Công suất: 15 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 2 năm
Giá niêm yết: 540.000 VNĐ
den-led-am-tran-mat-vuong-gx-3f501

Đèn Led Âm Trần Mặt Vuông GX-3F501

Model: GX-3F501
Công suất: 15 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá niêm yết: 683.000 VNĐ
den-led-am-tran-sieu-mong-18w-mb-f1801

Đèn LED âm trần siêu mỏng 18W MB-F1801

Model: MB-F1801
Công suất: 18 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá niêm yết: 300.000 VNĐ
den-led-am-tran-phang-gx-lighting-sq-200a

Đèn Led Âm Trần Phẳng GX Lighting SQ-200A

Model: SQ-200A
Công suất: 18 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá niêm yết: 580.000 VNĐ
den-led-am-tran-mat-vuong-dd-f2002

Đèn Led Âm Trần Mặt Vuông DD-F2002

Model: DD-F2002
Công suất: 20 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá niêm yết: 660.000 VNĐ

Đèn âm trần mặt vuông tạo cho không gian nhà bạn có sự khác biệt