Cấp độ bảo vệ đèn led IP, IK, Class là gì?

cap-do-bao-ve-den-led-ip-ik-class-la-gi

Cấp độ bảo vệ chống xâm nhập IP

Cấp độ bảo vệ xâm nhập IP (Ingress Protection) là thông số đánh giá khả năng chống xâm nhập của các tác nhân bên ngoài. IP là thông số nằm trong tiêu chuẩn IEC 60529 của  Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế. Cấp độ bảo vệ IP gồm hai số có dạng IPXY, thí dụ IP65, trong đó:

- Chữ số thứ nhất (X) thể hiện khả năng chống sự xâm nhập từ cá vật thể bên ngoài

- Chữ số thứ hai (Y) thể hiện khả năng chống sự xâm nhập của nước

Bảng sau thể hiện các cấp độ bảo vệ IP với diễn giải về ý nghĩa của các chỉ số:

Nếu bạn chọn một đèn led để chiếu sáng trong nhà mình, có thể chỉ cần cấp độ IP20 là đủ. Nếu bạn dùng để chiếu sáng ngoài trời, có thể phải cần đến IP65. Trong khi các đèn âm nước phải cần IP68 mới đủ đảm bảo cho các thiết bị hoạt động bình thường.

Khả năng chống tác động cơ học: IK

IK ( Impact resistance), khả năng chống tác động cơ học bên ngoài vào bóng đèn led. IK là thông số nằm trong tiêu chuẩn IEC 62262. Cấp bảo vệ chống va đập cơ học được ký hiệu bằng chữ "IK" đi sau là hai con số từ 00 đến 10 xác định khả năng chống va đập và tác động bên ngoài vào thiết bị.

Khi đèn led chiếu sáng đặt trong các môi trường có độ rung lớn như các nhà máy công nghiệp nặng, trên các phương tiện giao thông, hoặc trên công trường thì IK là một chỉ số rất quan trọng. Bạn cần chọn các đèn chống rung, chống sốc với chỉ số IK phù hợp để tránh hư hỏng cho thiết bị.

Cấp độ bảo vê điện : Class

Cấp độ bảo vệ điện ( Protection Class hoặc Safety Class) là thông số thể hiện khả năng cách điện, bảo vệ chống giật của thiết bị. Các cấp độ bảo vệ điện dựa trên tiêu chuẩn IEC 61140 của Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế

Các bộ đèn nói chung và đèn LED nói riêng thường có cấp độ bảo vệ Class I hoặc Class II.

Bài liên quan