den-exit-mica-chi-phai-zx-1re3w

Đèn Exit mica chỉ phải ZX-1RE3W

Model: ZX-1RE3W
Công suất: 3 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 12 tháng
Giá niêm yết: 440.000 VNĐ
den-exit-mica-chi-trai-zx-1le3w

Đèn Exit mica chỉ trái ZX-1LE3W

Model: ZX-1LE3W
Công suất: 3 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 12 tháng
Giá niêm yết: 440.000 VNĐ
den-exit-mica-loi-thoat-zx-1e3w

Đèn Exit mica lối thoát ZX-1E3W

Model: ZX-1E3W
Công suất: 3 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 12 tháng
Giá niêm yết: 440.000 VNĐ
den-exit-2-mat-chi-huong-2-chieu-zt-2lre3w

Đèn Exit 2 mặt chỉ hướng 2 chiều ZT-2LRE3W

Model: ZT-2LRE3W
Công suất: 3 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 12 tháng
Giá niêm yết: 245.000 VNĐ
den-exit-2-mat-chi-huong-1-chieu-zt-2le3w

Đèn Exit 2 mặt chỉ hướng 1 chiều ZT-2LE3W

Model: ZT-2LE3W
Công suất: 3 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 12 tháng
Giá niêm yết: 245.000 VNĐ
den-exit-loi-thoat-1-mat-zt-1e3w

Đèn Exit lối thoát 1 mặt ZT-1E3W

Model: ZT-1E3W
Công suất: 3 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 12 tháng
Giá niêm yết: 245.000 VNĐ
den-su-co-chieu-sang-khan-cap-zt-zfzd-e3wx

Đèn sự cố chiếu sáng khẩn cấp ZT-ZFZD-E3WX

Model: ZT-ZFZD-E3WX
Công suất: 3W W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 12 tháng
Giá niêm yết: 550.000 VNĐ