Sale -40%
den-led-op-noi-gx-lighting-mb-f602

Đèn Led Ốp Nổi GX Lighting MB F602

Model: MB F602
Công suất: 6 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá khuyến mãi: 115.200 VNĐ
Giá niêm yết: 192.000 VNĐ
Sale -40%
den-led-op-noi-gx-lighting-mb-y602

Đèn Led Ốp Nổi GX Lighting MB Y602

Model: MB Y602
Công suất: 6 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá khuyến mãi: 109.200 VNĐ
Giá niêm yết: 182.000 VNĐ
Sale -30%
den-led-op-noi-gx-lighting-rc-1201

Đèn Led Ốp Nổi GX Lighting RC-1201

Model: RC-1201
Công suất: 12 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá khuyến mãi: 182.000 VNĐ
Giá niêm yết: 260.000 VNĐ
Sale -40%
den-led-op-noi-gx-lighting-mb-f1202

Đèn Led Ốp Nổi GX Lighting MB F1202

Model: MB F1202
Công suất: 12 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá khuyến mãi: 169.200 VNĐ
Giá niêm yết: 282.000 VNĐ
Sale -40%
den-led-op-noi-gx-lighting-mb-y1202

Đèn Led Ốp Nổi GX Lighting MB Y1202

Model: MB Y1202
Công suất: 12 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá khuyến mãi: 169.200 VNĐ
Giá niêm yết: 282.000 VNĐ
Sale -40%
den-led-op-noi-gx-lighting-mb-f1802

Đèn Led Ốp Nổi GX Lighting MB F1802

Model: MB F1802
Công suất: 18 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá khuyến mãi: 234.000 VNĐ
Giá niêm yết: 390.000 VNĐ
Sale -40%
den-led-op-noi-gx-lighting-mb-y1802

Đèn Led Ốp Nổi GX Lighting MB Y1802

Model: MB Y1802
Công suất: 18 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá khuyến mãi: 234.000 VNĐ
Giá niêm yết: 390.000 VNĐ
Sale -40%
den-led-op-noi-gx-lighting-mb-f2402

Đèn Led Ốp Nổi GX Lighting MB F2402

Model: MB F2402
Công suất: 24 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá khuyến mãi: 358.800 VNĐ
Giá niêm yết: 598.000 VNĐ
Sale -40%
den-led-op-noi-gx-lighting-mb-y2402

Đèn Led Ốp Nổi GX Lighting MB Y2402

Model: MB Y2402
Công suất: 24 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá khuyến mãi: 358.800 VNĐ
Giá niêm yết: 598.000 VNĐ