cover
gx-lighting-gc-6006
GX Lighting GC-6006
Model:
Công suất: 60 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 tháng
Giá: 3.012.000 VNĐ
gx-lighting-gc-3006
GX Lighting GC-3006
Model:
Công suất: 30 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 tháng
Giá: 1.416.000 VNĐ
gx-lighting-gc-2006
GX Lighting GC 2006
Model:
Công suất: 20 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 tháng
Giá: 1.044.000 VNĐ
gx-lighting-gc-1506
GX Lighting GC 1506
Model:
Công suất: 15 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 tháng
Giá: 732.000 VNĐ
gx-lighting-gc-1006
GX Lighting GC 1006
Model: GC 1006
Công suất: 10 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 tháng
Giá: 540.000 VNĐ
gx-lighting-gc-1804
GX Lighting GC 1804
Model: GC 1804
Công suất: 18 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 tháng
Giá: 1.080.000 VNĐ
gx-lighting-gc-1504
GX Lighting GC 1504
Model: GC 1504
Công suất: 15 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 tháng
Giá: 996.000 VNĐ
gx-lighting-gc-3003
GX Lighting GC-3003
Model: GC-3003
Công suất: 30 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 tháng
Giá: 1.764.000 VNĐ
gx-lighting-gc-2003
GX Lighting GC-2003
Model: GC 2003
Công suất: 20 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 tháng
Giá: 1.008.000 VNĐ
gx-lighting-gc-1003
GX Lighting GC-1003
Model: GC-1003
Công suất: 10 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 tháng
Giá: 636.000 VNĐ
gx-lighting-gc-3002
GX Lighting GC-3002
Model: GC-3002
Công suất: 30 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 tháng
Giá: 1.764.000 VNĐ
gx-lighting-gc-2002
GX Lighting GC-2002
Model: GC-2002
Công suất: 20 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 tháng
Giá: 1.008.000 VNĐ
gx-lighting-gc-1002
GX Lighting GC-1002
Model: GC-1002
Công suất: 10 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 tháng
Giá: 636.000 VNĐ
gx-lighting-gc-3001
GX Lighting GC-3001
Model: GC-3001
Công suất: 30 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 tháng
Giá: 1.764.000 VNĐ
gx-lighting-gc-2001
GX Lighting GC-2001
Model: GC-2001
Công suất: 20 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 tháng
Giá: 1.008.000 VNĐ
gx-lighting-gc-1001
GX Lighting GC-1001
Model: GC-1001
Công suất: 10 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 tháng
Giá: 636.000 VNĐ
gx-lighting-gc-1513
GX Lighting GC 1513
Model: GC 1513
Công suất: 15 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 02 năm
Giá: 0 VNĐ
Sale -20%
gx-lighting-td-701b
GX Lighting TD-701B
Model: GX Lighting TD-701B
Công suất: 7 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá cũ: 145.000 VNĐ
Giá: 116.000 VNĐ
gx-lighting-td-901b
GX Lighting TD-901B
Model: GX Lighting TD-901B
Công suất: 9 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá: 192.000 VNĐ
gx-lighting-thd-302
GX Lighting THD-302
Model: GX Lighting THD-302
Công suất: 3 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá: 150.000 VNĐ