cover
Sale -20%
gx-lighting-td-701b
GX Lighting TD-701B
Model: GX Lighting TD-701B
Công suất: 7 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá cũ: 145.000 VNĐ
Giá: 116.000 VNĐ
gx-lighting-td-901b
GX Lighting TD-901B
Model: GX Lighting TD-901B
Công suất: 9 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá: 192.000 VNĐ
Sale -30%
gx-lighting-thd-904
GX Lighting THD-904
Model: GX Lighting THD-904
Công suất: 9 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá cũ: 255.000 VNĐ
Giá: 178.500 VNĐ
gx-lighting-thd-304
GX Lighting THD-304
Model: GX Lighting THD-304
Công suất: 6 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá: 95.000 VNĐ
gx-lighting-thd-704
GX Lighting THD-704
Model: GX Lighting THD-704
Công suất: 7 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá: 170.000 VNĐ
gx-lighting-thd-1204
GX Lighting THD-1204
Model: GX Lighting THD-1204
Công suất: 12 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá: 265.000 VNĐ
gx-lighting-td-705
GX Lighting TD-705
Model: GX Lighting TD-705
Công suất: 7 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá: 170.000 VNĐ
gx-lighting-td-1205
GX Lighting TD-1205
Model: GX Lighting TD-1205
Công suất: 12 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá: 230.000 VNĐ
gx-lighting-td-506
GX Lighting TD-506
Model: GX Lighting TD-506
Công suất: 5 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá: 115.000 VNĐ
Sale -20%
gx-lighting-td-706b-downlight
GX Lighting TD-706B (downlight)
Model: GX Lighting TD-706B (downlight)
Công suất: 7 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá cũ: 145.000 VNĐ
Giá: 116.000 VNĐ
gx-lighting-td-706
GX Lighting TD-706
Model: GX Lighting TD-706
Công suất: 7 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá: 155.000 VNĐ
gx-lighting-td-1206
GX Lighting TD-1206
Model: GX Lighting TD-1206
Công suất: 12 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá: 264.000 VNĐ
gx-lighting-td-1506
GX Lighting TD-1506
Model: GX Lighting TD-1506
Công suất: 15 W
Hãng: GX Lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá: 315.000 VNĐ
gx-lighting-td-708
GX Lighting TD-708
Model: GX Lighting TD-708
Công suất: 7 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá: 170.000 VNĐ
gx-lighting-td-908
GX Lighting TD-908
Model: GX Lighting TD-908
Công suất: 9 W
Hãng: GX lighting
Bảo hành: 24 Tháng
Giá: 210.000 VNĐ